Num­mer­pla­der til dro­ner

BT - - NYHEDER -

For at gø­re det let­te­re og me­re sik­kert at bru­ge dro­ner for bå­de er­hvervs­dri­ven­de og pri­va­te fo­re­slår ny rap­port, at der ind­fø­res me­re præ­ci­se reg­ler for dro­ne­flyv­ning, op­ly­ser Trans­port­mi­ni­ste­ri­et. Rap­por­ten rum­mer for­slag til elek­tro­nisk iden­ti­fi­ka­tion, der skal væ­re en slags ’ num­mer­pla­der’ på dro­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.