Slap med blodtud

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

ULYK­KE

En ni- årig pi­ge var om bord på det sport­s­fly, der i går ha­va­re­re­de ved An­nis­se nær Hels­in­ge, hvor der lig­ger en pri­vat fly­ve­plads. Til­sy­ne­la­den­de ram­te fly­et nog­le træ­er og bu­ske un­der ta­keoff.

Det lil­le blå- hvi­de fly end­te kort ef­ter at væ­re let­tet med næ­sen nedad i en be­voks­ning af træ­er og bu­ske. Ud­over den ni- åri­ge pi­ge var og­så en 45årig mand, der for­modes at væ­re hen­des sted­far, samt en 77- årig pi­lot om bord på fly­et.

Og iføl­ge Nord­s­jæl­lands Po­li­ti slap de al­le me­get hel­digt fra ulyk­ken.

LØR­DAG 18. APRIL 2015

Det så dra­ma­tisk ud, da et lil­le sport­s­fly styr­te­de ned un­der ta­keoff ved en pri­vat fly­ve­plads ved An­nis­se nær Hels­in­ge. Hel­dig­vis slap pas­sa­ge­rer­ne i fly­et med chok og små­ska­der som en blodtud og en flæn­ge over et øje. Fo­to: Al­lan Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.