Hov, hovsa

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

ULYK­KE

En ulyk­ke med en he­ste­trai­ler, en mi­ni­bus og en fi­re­hjul­stræk­ker spær­re­de i går ef­ter­mid­dag tra­fik­ken på mo­tor­ring 4 ved fra­kør­sel 3 i Kø­ben­havn.

Ulyk­ken fandt sted ved 17.30- ti­den, og bi­ler kun­ne kun kø­re lang­somt for­bi ulyk­kes­ste­det på den tra­fi­ke­re­de vej, hvor der op­stod en lang kø.

Brand­væs­net måt­te bin­de snor om­kring he­stens ha­le og ben, for at få det for­skræk­ke­de dyr truk­ket ud af den væl­te­de trai­ler.

He­sten slap med et par skram­mer og fik lagt en en­kelt for­bin­ding om­kring det ene ben, som det blød­te fra, før den blev bragt i sik­ker­hed i en an­den he­ste­trai­ler.

For­u­den he­ste­trai­le­ren var en mi­ni­bus in­vol­ve­ret, som har få­et tryk­ket fron­ten, samt en fir­hjul­stræk­ker, der og­så har få­et nog­le skram­mer på bi­lens for­re­ste del.

In­gen per­so­ner er kom­met til ska­de, op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

En he­ste­trai­ler væl­te­de i går på en mo­tor­vej. He­sten fik små­s­kram­mer, men in­gen per­so­ner kom no­get til.

Fo­to: Mat­hi­as Øgen­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.