’’

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bircow

Jeg er vant til pres­se og grim­me kom­men­ta­rer, og det prel­ler fuld­stæn­dig af på mig

» Jeg kan godt for­stå, at man spør­ger kend­te, om de vil stil­le op. De fle­ste af dem er jo kend­te, for­di de rent fak­tisk har gjort no­get. Og jeg er og­så vant til pres­se og grim­me kom­men­ta­rer, og det prel-

» Jeg har det så­dan, at den dag, hvor vi lig­ger med stæn­ger­ne i vej­ret, så er der ik­ke an­det til­ba­ge af os, end hvad vi har gjort for at gø­re en for­skel for an­dre men­ne­sker. Der er ik­ke an­det til­ba­ge. Det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.