FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Sid­ste år mi­ste­de 3.279 bå­d­flygt­nin­ge iføl­ge den in­ter­na­tio­na­le flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion IOM li­vet i Mid­del­ha­vet. I 2015 ven­tes end­nu fle­re at dø på sam­me ru­te. Ale­ne man­dag druk­ne­de om­kring 400 per­so­ner, da de­res båd kæn­tre­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.