Bav­sen­de godt’ Rock Nal­les blå bog

BT - - KULTUR -

3. El­lie Goul­ding

Love Me Li­ke You Do Ro­land Lyhr Sø­ren­sen, født 10. april 1943. Han bor i Oden­se med Jette, som han har væ­ret gift med i snart ti år. Han er far og bedste­far. Han fi k sit gen­nem­brud i 1960er­ne med si­ne ver­sio­ner af ’ Mid­night Hour’, ’ Litt­le Lo­ne­ly One’. Si­den fi k han et co­me­ba­ck i 80er­ne med ’ Go’e Gam­le Fru Ol­sen’ og ’ Min Aman­da’. Eft er stof­mis­brug og hjem­løs­hed har han få­et end­nu et co­me­ba­ck som blu­es­san­ger. » Da jeg i 1996 ve­je­de 56 ki­lo og hav­de fem tæn­der til­ba­ge i mun­den, kun­ne jeg ik­ke en­gang fo­re­stil­le mig en dag som den­ne. Jeg vil­le ba­re væk fra det he­le. Alt hand­le­de om her­o­in og jag­ten på her­o­in. Og hvis det ik­ke hav­de væ­ret for mi­ne ven­ner og et langt års op­hold på af­væn­nings­cen­tret Ege­borg, var jeg død for længst, « sag­de han til BT til sin 70 års fød­sels­dag. Rock Nal­le har to gan­ge få­et æren for ’ Årets Dan­ske Blu­es Al­bum’. ’ Clo­ser To The Bo­ne’ er en sam­ling af Nal­les eg­ne blu­es- og roots­fa­vo­rit­ter. Læs me­re: marskmu­sic. com

Ro­land Lyhr Sø­ren­sen, Rock Nal­le, er

Fo­to: Mat­hi­as Christensen

ali­as

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.