Vi drik­ker me­re rosévin

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Re­ma 1000. www. re­ma1000. dk

FRAN­SKE ROSÉ- VI­NE

Tim Vol­ler­s­lev Rosévin sig­na­le­rer for man­ge dan­ske­re sol og som­mer, og fra at væ­re lidt over­set er in­ter­es­sen for rosévin vok­set væ­sent­ligt i de se­ne­re år.

Ge­ne­relt er rosévin frem­stil­let af rø­de dru­er. Far­ven får vi­nen fra skal­ler­ne, som fj er­nes fra dru­es­aft en, nøj­ag­tigt når vi­nen har få­et den øn­ske­de far­ve og kraft .

Go­de rosévi­ne frem­stil­les i stort set al­le vin­lan­de, men den­ne gang har vi valgt at an­be­fa­le fl ot­te rosévi­ne fra Frank­rig, ho­ved­sa­ge­ligt Syd­frank­rig.

He­le fi re er fra Proven­ce, hvor man har en åre­lang tra­di­tion for at la­ve fl ot­te, ly­se, oft e ele­gan­te rosévi­ne. Bl. a. guld­vi­nen, Château Beaulieu, kom­mer her­fra.

Ser­ve­res rosévin for kold, går man glip af dens fi ne duft og smag. Flot rosé bør ser­ve­res ved ca. 10- 12 gra­der, de lidt kraft ige­re ved ot­te- 10 gra­der, mens de sø­de og bil­li­ge ger­ne må væ­re kø­le­skabs­kol­de, dvs. ca. seks gra­der. 2014 Cha­teau Ca­stel des Mau­res, Cu­vée Je­an­ne, AOP. Côtes de Proven­ce. Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um, let rosévin med flot, frisk smag af rø­de bær, kryd­derur­ter og læk­ker, saf­tig, rund ef­ter­s­mag af mira­bel­le­blom­mer. Vel­eg­net til: Pris: For­hand­ler:

Ser­ve­res v. 12 gr. til pizza, sna­cks, me­di­um let­te ret­ter af stegt fisk el­ler sa­lat med kyl­ling.

Kr. 59.

Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um kraf­tig rosévin, frisk og med lang, flot, har­monisk, saf­tig smag af rø­de kir­se­bær, sko­v­jord­bær, kryd­de­ri­er, lidt pe­ber og ur­ter. Godt køb.

Ser­ve­res v. 10 gr. til me­di­um let­te ret­ter.

Kr. 89,95. Til­bud uge 16+ 17 pr. fl. kr. 69,95.

Go­de rosévi­ne frem­stil­les i stort set al­le vin­lan­de i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.