Spa­cey Es­pa­ce...

BT - - BILER -

... El­ler » Hou­se of Es­pa­ce « , som Re­nault skri­ver om fransk­mæn­de­nes ud­næv­nel­se af den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Ke­vin Spa­cey til » Brand Am­bas­sa­dor « for de­res nye fa­mi­lie­bil, Es­pa­ce. » Hou­se of Es­pa­ce « hen­vi­ser til Net­flix- se­ri­en » Hou­se of Cards « , hvor Ke­vin Spa­cey spil­ler ho­ved­rol­len som den køligt be­reg­nen­de og skrup- pel­lø­se Frank Un­derwoods vej til det ame­ri­kan­ske præ­si­den­tem­be­de og hans ud­for­drin­ger som ver­dens mæg­tig­ste mand. Ke­vin Spa­cey op­træ­der i fem kor­te re­k­la­me­film, og Re­nault hå­ber selv­føl­ge­lig, at Spa­cey med­vir­ken vil skær­pe in­ter­es­sen for den nye Es­pa­ce, Fil­me­ne kan ses på www. es­pa­ce. re­nault. com. smor-

Ke­vin Spa­cey er så­kaldt » Brand Am­bas­sa­dor « for Re­nault Es­pa­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.