Und­gå de dy­re­ste ty­ske sta­tio­ner

Pri­sen på et smurt rundt­sty kke va­ri­e­rer med 100 pro­cent

BT - - BILER -

pri­ser­ne er ste­get eks­plo­sivt. Og der er end­da og­så stor for­skel på tank­sta­tio­ner­nes pri­ser fra sel­skab til sel­skab, vi­ser et pri­stjek, som det ty­ske bil­blad Au­to Bild har fo­re­ta­get.

Bla­dets pri­ste­ster har købt ti for­skel­li­ge va­rer hos seks for­skel­li­ge sel­ska­ber. Og her­eft er fo­re­ta­get et kon­trol­køb hos en al­min­de­lig dag­lig­va­reud­by­der for sam­men­lig­nin­gens skyld. De køb­te et krus kaff e med 20 cl, en 33 cl Co­ca- Co­la på då­se, en li­ter Vol­vic vand på plast­fl aske, en to- pak Sni­ck­ers sna­ck, en Bi­fi 50 gram rul­le, 200 gram skum­gum­mi­bam­ser fra fra Gold­ba­e­ren, en pla­de Mil­ka cho­ko­la­de, 100 gram, et rundstyk­ke med på­læg, 250 ml ru­de­kon­cen­trat og 1 li­ter mo­tor­o­lie 5W30 fra Ca­strol.

Kør af mo­tor­vej­en

Hos dag­lig­va­re­bu­tik­ken REWE ko­ster dis­se va­rer i alt 28,29 eu­ro sva­ren­de til 212 kr. Hos bil­lig­ste ben­zin­sta­tion Shell var pri­sen 38,74 eu­ro sva­ren­de til 291 kr., mens dy­re­ste ben­zin­tank Tank Rast­stel­le A1 for­lang­te 48 eu­ro sva­ren­de til 358 kr. for kur­ven med de 10 va­rer.

Fra dag­li­ge­va­re­bu­tik­ken REWE Cen­ter til dy­re­ste tank var der så­le­des 146 kr. i pris­for­skel sva­ren­de til 69 pct. mer­pris. Fra bil­lig­ste tank­sta­tion Shell til dy­re­ste var mer­pri­sen 67 kr. sva­ren­de til 23 pct.

Næ­ste gang, du kø­rer gen­nem Tys­kland, vil vi der­for an­be­fa­le, at du fi nder en al­min­de­lig dag­lig­va­re­bu­tik til di­ne ind­køb - det lig­ger oft e tæt ved afk ør­sels­ve­je­ne. Er det for be­svær­ligt, kan du al­ter­na­tivt kø­re for­bi de dy­re­ste tank­sta­tio­ner som Aral og To­tal, og i ste­det fi nde en Shell. Pri­ser­ne ses i ske­ma­et her­un­der. Op­gjort i eu­ro, der der den mønt­fod, du skal be­ta­le i.

I øv­rigt er og­så ben­zi­nen bil­li­ge­re uden for mo­tor­ve­je­ne.

Du kan spa­re mas­ser af pen­ge ved at læg­ge di­ne ind­køb uden for de dy­re tank­sta­tio­ner på tu­ren gen­nem Tys­kland. En kurv med ty­spi­ske » tank­sta­tion- va­rer « ko­ste­de 47,71 eu­ro hos Tank- Ra­stan­la­geA1 i Hol­dorf. Sam­me va­rer ko­ste­de hos Dag­lig­va­re­kon­cer­nen REWE 28,29 eu­ro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.