KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SØ­REN PAA­SKE,

Jeg tviv­ler ik­ke det mind­ste på, at den nye land­stræ­ner­duo, Klavs Bruun Jør­gen­sen og Sø­ren Her­skind, selv kom­mer til at sty­re sla­gets gang på kvin­delands­hol­det. Og nok skal rå­be op, så det er til at for­stå, hvis de me­ner, at der er no­get, som Wil­bek kan bi­dra­ge med.

Og det vi­ser egent­lig me­get godt, hvor­for ud­skift nin­gen på land­stræ­ner­po­sten er po­si­tiv for dansk hånd­bold.

BTs HÅND­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.