SÅ­DAN KØ­RER

Hvor skal du stå af for at føl­ge din Lon­don­klub, og hvil­ken ty pe fan mø­der du på den kor­te vej til sta­dion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MIND THE GAP Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

London er den ho­ved­stad i ver­den med fl est fod­bold­hold i lan­dets bed­ste ræk­ke og er en mag­net for tu­sind­vis af dan­ske fod­bold­t­uri­ster. En tur rundt i by­ens un­der­grund­sto­ge – The Tu­be – af­slø­rer hvem du og di­ne med­fans er, alt

eft er hvil­ket hold du hol­der med. En stor rund­spør­ge og un­der­sø­gel­se af klub­ber­nes fans gi­ver et bil­le­de af den gen­nem­snit­li­ge fan. Det be­ty­der ik­ke at al­le, der hol­der med Qu­e­ens Park Ran­gers er pen­sions­mod­ne el­ler at samt­li­ge pu­bli­kum­mer på Emira­tes er kvin­der i be­gyn­del­sen af 20’ er­ne, men tal­le­ne teg­ner et bil­le­de af en ty­pisk fan af det på­gæl­den­de hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.