DET FOR DIG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sport og sam­ler­ma­ni Over 10.000 kr. pr. mdr. Fo­to: Reu­ters Ford Film og bø­ger

TV: 40- 45 ti­mer om ugen LÆ­SER: Look Ma­ga­zi­ne, Rol­ling Sto­ne og Nuts Ma­ga­zi­ne AVIS: The Sun MAD: Mi­ne­stro­ne, pøl­se­horn og kæm­pe­re­jer med sur­sød sovs KÆ­LE­DYR: Kat BIL: Ci­troën HOB­BY: STA­DION: Vi­ca­ra­ge Ro­ad TU­BE: Se­ven Si­sters ( let­te­re med alm. tog) FANS: Mand AL­DER: 60+ år PO­LI­TIK: Cen­trum­bor­ger­lig AR­BEJ­DE: Fi­nans­sek­to­ren, for­sik­ring og un­der­hold­nings­in­du­stri­en RÅ­DIG­HEDS­BE­LØB: ON­LI­NE: 26- 30 ti­mer om ugen TV: 21- 25 ti­mer om ugen LÆ­SER: Vogue, Hots­pur Ma­ga­zi­ne og Can­dis Ma­ga­zi­ne AVIS: DAILY MAIL MAD: Ål i ge­le, myn­te- is og cho­ko­la­de­ka­ge KÆ­LE­DYR: Kat BIL: HOB­BY:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.