DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NOR­GE TIP­PE­LIGA­EN, KLOK­KEN 18: 00 RO­SEN­BORG VIN­DER KAM­PEN

Hou­ston Ro­ck­ets har væ­ret slemt ramt af ska­der i den­ne NBA- sæ­son, men for­må­e­de al­li­ge­vel at slut­te næst­bedst i grund­spil­lets Western Con­fe­ren­ce.

Nu ven­ter lo­kal­ri­va­ler­ne fra Dal­las Ma­ve­ri­cks i før­ste run­de af NBA’s slut­spil, og den tve­kamp vin­der Ro­ck­ets, vur­de­rer book­ma­ker­ne. Så­le­des lig­ger Ro­ck­ets i od­ds om­kring 1,37, mens man får langt over tre gan­ge pen­ge­ne på Ma­ve­ri­cks.

» Hou­ston har ik­ke haft en nem sæ­son, men har al­li­ge­vel skra­bet et im­po­ne­ren­de an­tal sej­re sam­men. Nu er det slut­spils­tid, og hol­dets sund­heds­til­stand ser rig­tig god ud. Ro­ck­ets bør ha­ve go­de mu­lig­he­der for avan­ce­ment fra før­ste run­de, og vi tviv­ler på, at de får be­hov for at an­ven­de al­le syv kam­pe for at slå Dal­las Ma­ve­ri­cks i slut­spils­se­ri­en, « si­ger od­ds­sæt­ter Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.