2,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bri­stol Ci­ty sik­re­de op­ryk­nin­gen til Cham­pions­hip i midt­u­gen med en knu­sen­de 6- 0 sejr i Brad­ford, hvor den ik­ke fi k for lidt i de eft er­føl­gen­de ju­bels­ce­ner. Hol­det har for­ment­lig fejret tri­um­fen grun­digt, så­dan så det næp­pe er et top­mo­ti­ve­ret hjem­me­hold, der ind­ta­ger Ash­ton Ga­te i eft er­mid­dag til kam­pen mod Coven­try. Gæ­ster­ne har set mærk­bart bed­re ud si­den To­ny Mow­bray over­tog ma­na­ger­sæ­det i klub­ben, og de bør stå med fi ne chan­cer for at ta­ge end­nu et skridt væk fra nedryk­nings­stre­gen med po­int i dag. Flot od­ds på X2- ud­fal­det.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.