5,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Et nær­mest ab­surd højt od­ds på ude­sej­ren. Med blot uaf­gjort i Ox­ford er Nort­hamp­ton op­pe på fi re kam­pe i træk uden sejr, og det re­sul­tat be­tød og­så et nær­mest de­fi ni­tivt far­vel til den spink­le mu­lig­hed for play­off . Man har vig­ti­ge Ry­an Cres­swell og Ja­son Tay­l­or i ka­ran­tæ­ne, og mø­der et Chel­ten­ham- hold, som kæm­per des­pe­rat for at bli­ve op­pe. En lang se­rie af dår­li­ge re­sul­ta­ter blev brudt med sej­ren over Cam­brid­ge og ud­over for­sva­re­ren Lee Vaug­han er man i det, der må be­teg­nes som stær­ke­ste op­stil­ling. Frem­ra­gen­de vær­di i ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.