Thomas But­tens­chøn

BT - - INTERVIEW -

• Født 22. marts 1985 i Zam­bia. • San­ger, sangskri­ver og mu­si­ker. • Gift med Ca­na But­tens­chøn og far til dren­ge­ne Pe­ter på 10 må­ne­der og Jens på 3 år. • Født med hiv- virus, men får me­di­cin og le­ver i dag uden ge­ner. Beg­ge hans dren­ge er født ra­ske. • Hit­te­de i 2007 med san­gen ’ Fan­ta­sti­ske man­dag’ på de­butal­bum­met af sam­me navn. • Ak­tu­el med al­bum­met ’ San­ge der ik­ke er til ra­dio­en « . • Læs me­re på www. tho­mas­but­tens­chon. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.