Tæl di­ne po­int:

BT - - TEMA - 14– 18 po­int: 7– 13 po­int: 0– 6 po­int: Kil­de: Psy­ko­log Mor­ten Fen­ger

Du er af­hæn­gig af din smartp­ho­ne. Øv dig i at trap­pe ned. Køb en gam­mel­dags mo­bil­te­le­fon el­ler hægt dig af nog­le af de vær­ste tids­rø­ve­re som Fa­ce­book og spil. Du er glad for din smartp­ho­ne, men er for­ment­ligt og­så i stand til at sluk­ke den uden at få ab­sti­nen­ser. Må­ske kan du skrue end­nu me­re ned for for­bru­get og få tid til me­re spæn­den­de ting i det vir­ke­li­ge liv. Du ved ( må­ske) ik­ke li­ge, hvor din smartp­ho­ne er. Folk kan be­stemt ik­ke for­ven­te svar fra dig sam­me dag, som de rin­ger el­ler skri­ver, og so­ci­a­le me­di­er er no­get, du ryster på ho­ve­d­et af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.