2 3 4 5 6

BT - - TEMA -

blandt an­det på en stør­re ko­st­om­læg­ning og på at træ­ne op til et halv­ma­ra­ton.

» Det vig­tig­ste, der er sket, er dog samvæ­ret med bør­ne­ne. De kan ty­de­ligt mær­ke en for­skel, og de sy­nes, jeg er me­get me­re nær­væ­ren­de. «

» Det har væ­ret en re­gu­lær de­tox at væ­re uden Fa­ce­book. I dag kan jeg se det ude­fra og se, hvor stort et narcis­sistcir­kus, det er. Man kun­ne jo li­ge så godt in­stal­le­re en kik­kert, der pe­ger li­ge ned i ens egen nav­le. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.