For­års­fi­ne neg­le

BT - - TEST -

Tekst og fo­to Sif Meincke btwe­e­kend@ bt. dk

Maria Tang fra­rå­der, at man selv be­gyn­der at klip­pe neg­lebånd. Men man kan med stor for­del, selv pe­e­le bå­de hæn­der og fød­der med suk­ker, der in­de­hol­der frygtsy­re, blød­gør og he­a­ler hu­den og neg­le­ne.

Skul­le Maria Tang gi­ve ét tip til, hvor­dan du bedst pas­ser på neg­le­ne, er det at ta­ge hand­sker på, hver gang du er i ha­ven, gør rent, va­sker op osv.

Vil du ha­ve neg­lel­ak­ken til at hol­de, er det vig­tigt, at neg­len er helt ren in­den du læg­ger far­ven på. Rens der­for neg­le­ne med neg­lel­akfjer­ner, in­den du smø­rer lak­ken på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.