Yves Ro­cher

BT - - TEST - Ef­ter 1 dag: Pris: For­hand­ler:

Ret sjov lak – gen­nem­sig­tig med prik­ker. Den er me­get nem at læg­ge, for man kan ik­ke se, at lak­ken ik­ke når helt ud. Vil man ha­ve man­ge prik­ker, skal der to lag til. Lak­ken kan og­så bru­ges som en topca­ot oven­på an­den far­ve. En lak man bli­ver glad af.

Sta­dig li­ge fin.

39 kr.

48 16 55 55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.