Idun mi­ne­rals

BT - - TEST - Ef­ter 1 dag: Ef­ter 1 dag: Pris: For­hand­ler Ef­ter 1 dag: Ef­ter 1 dag: Pris Pris: For­hand­ler Ef­ter 1 dag: Pris For­hand­ler

Ik­ke helt nem at læg­ge. Er me­get fly­den­de og skil­ler lidt. Hvis det er lak med glim­mer i, er det fint med et lag. Med to lag dæk­ker den fint. Til gen­gæld – som den før­ste neg­lel­ak – mod­ta­get al­ler­gi­cer­ti­fi­ce­ring.

Hol­der flot. Lidt slidt i top­pen. Men med glim­mer i, ses det ik­ke.

125 kr.

By- k. dk Fly­der ok flot ud, men der er stri­ber. Den er nem at læg­ge, men et lag er ik­ke nok.

Skal­ler lidt i kan­ter­ne.

de­pendcos­me­tic. dk Gli­der flot ud. Su­per dæk­ken­de ef­ter et lag.

Flot. In­gen­ting slidt af. Im­po­ne­ren­de at et lag kan hol­de så fint.

180 kr.

36 39 44 00 Gli­der selv smukt ud på neg­len. Er dæk­ken­de ef­ter et lag.

Slidt en lil­le smu­le i top­pen, men skal­ler ik­ke.

130 kr.

trom­borg. com En shel­lac/ gel­lak, der er be­svær­lig at læg­ge. Det er tre lag un­der-, far­ven- og to­p­lak. Gli­der flot ud og bli­ver knas- tør, når man bru­ger den med­føl­gen­de LED- lam­pe. Me­get smuk lak.

Li­ge smuk. Der loves 10 da­ges flot lak, men jeg kan kun kom­me op på 4 da­ge, før far­ven skal­ler af mi­ne neg­le.

for lak 79 kr. Et helt kit med LED­lam­pe, lak, co­at ma­ni­cu­re­sæt: 1.095 kr.

ales­san­dro. dk Hud­ple­jer Maria Tang. Ma­ri­as­hud­ple­je. dk ting slidt af. 119,95 kr.

48 16 55 55 ker flot med et lag.

Sta­dig­væk ok, men slidt i top­pen hvor fin­gre­ne bru­ges me­get. Skal­ler ik­ke. 89,95 kr.

48 16 55 55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.