Sal­ly Han­sen, Mira­c­le gel + topco­at

BT - - TEST - For­hand­ler Ef­ter 1 dag:

En ren fryd. Gli­der selv ud. Pens­len er flad hvil­ket gør det me­get nem­me­re. Dæk­ker helt fint med et lag. Den sid­ste top co­at lak, er me­get hur­tig at læg­ge og tør­rer li­ge så hur­tig, så den tæl­ler ik­ke som et ek­stra lag.

Me­get, me­get flot. In­gen-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.