Køb, køb, køb

BT - - BOG- FIX -

Om ak­tier er sjove, er en smags­sag, men at pen­ge­ne, de kan ka­ste af sig, er ra­re at ha­ve, er der for­ment­lig ik­ke den sto­re ue­nig­hed om. ’ Boost din op­spa­ring med ak­tier – Den sik­re vej til suc­ces på ak­tie­mar­ke­det’ gi­ver tri­cks til bå­de ny­be­gyn­de­re og me­re gar­ve­de in­ve­sto­rer. Aka­de­misk For­lag, 270 kr.

We­e­kend - 18.04.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.