BTs le­der 15. april: Er det alt, Ven­stre har at by­de på?

BT - - DEBAT -

De se­ne­ste ugers me­nings­må­lin­ger teg­ner et bil­le­de af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i frem­gang og Ven­stre i stil­stand. Se­ne­st bak­ket op af Al­tin­gets må­ling, der sen­der Ven­stre ned som lan­dets tred­je stør­ste par­ti med så­vel So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne som Dansk Fol­ke­par­ti for­an, om­end af­stan­den til DF er in­den for den sta­ti­sti­ske usik­ker­hed, men det er dog tan­ke­væk­ken­de.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.