R VÅBENTYVE

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 19. APRIL 2015 VÅBENTYVERI FRA PRI­VAT BOPÆL MIDT- OG VESTSJÆL­LAND

TY­VE­RI FRA PRI­VAT HJEM PÅ MIDT- OG VESTSJÆL­LAND

Den hjem­me­værns- fri­vil­li­ge har væ­ret på Roskil­de Festi­val, og imens har for­æl­dre­ne pas­set hu­set. Ger­nings­mæn­de­ne har få­et ad­gang til hu­set ved at smadre lå­sen i ho­ved­dø­ren. Ved ind­brud­det blev der ud over M95 og­så stjå­let et pri­vat jagt­vå­ben. Da den fri­vil­li­ge kom­mer til­ba­ge fra festi­val, op­da­ger han, at våb­net er væk. Op­be­va­rings­reg­ler­ne har væ­ret over­holdt.

Ty­ve stjæ­ler et M95- au­to­mat­vå­ben ved at stjæ­le pung og nøg­ler til vå­ben­skab, der var i stu­en, mens ejer­ne sov på 1. sal. Hjem­me­vær­nets reg­ler blev over­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.