’’

BT - - DER - Hen­rik By­a­ger, kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert

Han spil­ler ef­ter si­ne eg­ne reg­ler, og det er jo bå­de foru­ro­li­gen­de og be­kym­ren­de, men og­så for­fri­sken­de

Hen­rik By­a­ger me­ner, at alt kan ske, når det hand­ler om Ya­hya Has­san.

» Han er så ufor­ud­si­ge­lig og hæm­nings­løs, at alt kan ske. Han kan nå at bræn­de fle­re by­er ned un­der­vejs, men omvendt kan han og­så ram­me et gyl­dent mo­ment, og det bli­ver af­gø­ren­de for, om han får suc­ces el­ler bli­ver en fu­ser, « si­ger Hen­rik By­a­ger.

Det er ik­ke lyk­ke­des at få en kom­men­tar fra Ya­hya Has­san.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.