By­ret­ten er fyldt med lands­bytos­ser

BT - - NYHEDER -

Ya­hya Has­san blev i marts må­ned ved Ret­ten i Aar­hus fun­det skyl­dig i at ha­ve be­gå­et vold, og han blev idømt fi­re må­ne­ders be­tin­get fængsel. Her kald­te han dom­men for en ’ tø­se­mands­dom’, hvor­ef­ter bå­de næv­nin­ge og dom­me­re blev svi­net til:

» Sa­gen er an­ket til fri­fin­del­se, og som det har væ­ret til­fæl­det i dag, så kan by­ret­ten væ­re fyldt med lands­bytos­ser, og vi har med en dom­mer at gø­re, der ik­ke en­gang har styr på pa­ra­graf­fer­ne, så sa­gen er an­ket til fri­fin­del­se, så ind­til vi­de­re er der ik­ke dra­get no­gen kon­klu­sio­ner, « sag­de Ya­hya Has­sen umid­del­bart ef­ter rets­mø­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.