Rik­ke Jør­gen­sen

BT - - NYHEDER -

19 år, gym­na­sie­e­lev

» Den sid­ste, jeg fik la­vet, gik der be­tæn­del­se i. Det var ri­me­lig ir­ri­te­ren­de, og det øde­lag­de ta­to­ve­rin­gen, for­di der røg blæk og sår­skor­per af, og så gjor­de det rig­tig ondt. « » Jeg sy­nes, det er helt fint, for der kan ske man­ge ting. Nu ved jeg, at min ta­to­vør an­ven­der nyt og rent ud­styr hver gang, men jeg sy­nes helt sik­kert, at det er en god idé, for der er jo man­ge, der ik­ke føl­ger reg­ler­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.