’’

BT - - NF ER - An­net­te Vil­helm­sen

Der var man­ge an­dre, der kun­ne bak­ke op på lands­mø­det

skul­le klap­pes. Lands­mø­de­ts før­ste dag blev en op­vis­ning i, at SFer­ne kan hol­de sam­men og ret­te ind, når der er brug for det. Det blev der­for og­så be­mær­ket, at den tid­li­ge­re par­ti­for­mand An­net­te Vil­helm­sen ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.