’’

BT - - NYHEDER - Fran­ces Be­an Co­bain

I 20 år har jeg le­vet med min far som en slags ju­le­mand - et myto­lo­gisk væ­sen

Ind­til hun var 13 år gam­mel, bo­e­de Fran­ces Be­an sam­men med sin mor, Court­ney Love. Og alt var re­la­tivt har­monisk. Si­den kør­te mo­de­rens liv af spo­ret i et væld af druk, de­pres­sion og rets­sa­ger. I fl ere år bo­e­de Fren­ces i ste­det sam­men med sin bed­ste­mor. Og i dag har hun sit eget hus i Hol­lywood, som hun de­ler med sin mu­si­ker­kæ­re­ste, Isai­ah Silva fra grup­pen The Ram­b­les.

Over­ra­sken­de kær­lig­hed

I pres­sen har Kurt Co­bains og Court­ney Loves for­hold oft e væ­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.