R IN­GEN EN­GEL’

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 19. APRIL 2015

Fran­ces Be­an Co­bain i dag - 22 år gam­mel, har slut­tet fred med sin far, Kurt Co­bain, gen­nem sit ar­bej­de med fil­men om ham, der har pre­mi­e­re i dan­ske bi­o­gra­fer på tors­dag. Fo­to: Twit­ter

Fran­ces Be­an Co­bain på sin fars arm og med mor Court­ney Love i hån­den, et lil­le år før Kurt Co­bains selv­mord. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.