Gå­den om dværg­plan

Hvad gem­mer der sig bag to mysti­ske, hvi­de plet­ter på over­fla­den af Ce­res i Aste­roi­de­bæl­tet – fros­ne gej­se­re? For­sker­ne er i vil­dre­de

BT - - NYHEDER -

Ce­res er en dværg­pla­net, der lig­ger i Aste­roi­de­bæl­tet mel­lem Mars og Jupi­ter. Di­a­me­ter: 950 ki­lo­me­ter. Over­fla­de­tem­pe­ra­tur: Mi­nus 105 gra­der. Op­da­get: 1801.

Kom­po­si­tion: Is, vand og klip­per. Ce­res er det ene­ste run­de him­mel- le­ge­me i Aste­roi­de­bæl­tet, og dværg­pla­ne­ten rum­mer cir­ka en tred­je­del af al stof i bæl­tet. Ce­res har sand­syn­lig­vis et stort oce­an un­der over­fla­den og rum­mer for­ment­lig end­nu me­re fersk­vand end Jor­den. I øje­blik­ket kred­ser Na­sa- rum­son­den Dawn om Ce­res.

Om få må­ne­der har for­ske­re må­ske fun­det sva­ret på, hvad der gem­mer sig bag to ual­min­de­ligt kla­re og hvi­de plet­ter på over­fla­den af dværg­pla­ne­ten Ce­res i Aste­roi­de­bæl­tet. Men fo­re­lø­big er plet­ter­ne et stort myste­ri­um. Fo­to: Na­sa/ Dawn/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.