Skor­pio­ner kan drop­pe anus

BT - - NYHEDER -

Skor­pio­ner kan ta­be bå­de ha­le og anus, hvis de fø­ler sig tru­e­de, og det en­der med at ta­ge li­vet af dem in­den for ot­te må­ne­der, vi­ser et nyt stu­die fra blandt an­det São Paulo Uni­ver­si­tet i Bra­si­li­en. Skor­pio­ner­ne kun­ne sta­dig jag­te et min­dre byt­te uden de­res ha­ler, og han­ner­ne kun­ne og­så sta­dig par­re sig. Der­for me­ner for­sker­ne, at det sto­re off er godt kan sva­re sig i et evo­lu­tio­nært per­spek­tiv. Skor­pio­ner­ne dør med op­s­vul­me­de ma­ver, da de ik­ke kan kom­me af med aff ørin­gen, for­tæl­ler for­sker­ne.

Skor­pio­ner kan ta­be bå­de ha­le og anus. Se­ne­re dør de med op­s­vul­me­de ma­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.