VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Sar­kas­me bor i et sær­ligt om­rå­de i hjer­nen kal­det ’ sagit­tal stra­tum’, for­tæl­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re i et nyt stu­die. Men­ne­sker med sl­ag­til­fæl­de kan der­for mi­ste for­nem­mel­sen for sar­kas­me.

En valg­kamp kan fak­tisk gø­re væl­ger­ne bed­re til at pla­ce­re de po­li­ti­ske par­ti­er og gi­ve dem stør­re til­lid til po­li­ti­ker­ne, vi­ser et stu­die fra In­sti­tut for Statskund­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.