GU­LE OG GA­LE – EL­LER BA­RE HELT NOR­MA­LE

BT - - TV/ RADIO - I dag for 28 år si­den 1987:

’ The Simp­sons’ hu­se­rer for før­ste gang i ’ The Tra­cey Ul­l­man Show’. Fa­mi­li­en blev skabt af Gro­e­ning for Fox TV og opkaldt ef­ter hans eg­ne fa­mi­lie­med­lem­mer – dog skif­te­de han ’ Matt’ ud med skarns­un­gen ’ Bart’. Ame­ri­kansk mid­delklas­se iføl­ge Matt Gro­e­ning – ind­sat ska­be­ren selv og hans dys­funk­tio­nel­le pa­tri­ark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.