Ge­org

METZ

BT - - SØNDAG -

Du kal­des kul­tur­ra­di­kal, hvad sy­nes du om det? Fem ord, der be­skri­ver dig? Går du ind for hævn el­ler til­gi­vel­se? Hvad skal folk ha­ve nå­et, in­den de stil­ler sko­e­ne? Hvem bør i den­ne uge ha­ve en krammer? Hvil­ken be­rømt­hed har du væ­ret varm på?

Hvad er du god til?

Hvad er du dår­lig til?

Hvor­når gri­ner du al­ler­hø­jest? Hvad er det svæ­re­ste, du no­gen­sin­de har gjort? Hvem kun­ne du ha­ve lyst til at gi­ve skæl­dud?

69 år – for­fat­ter, kom­men­ta­tor og jour­na­list

En stor ære for en dværg, der kun står på kæm­pers skul­dre. Flit­tig, fl ink, ød­sel, rast­løs og ug­u­de­lig.

Jeg til­gi­ver ger­ne de hævn­ger­ri­ge.

At ha­ve få­et sko­e­ne or­dent­ligt på. Jour­na­li­sten, der kom til at si­ge ’ du’ til Dron­nin­gen, bør ha­ve en trø­sten­de krammer.

Gre­ta Gar­bo.

At bru­ge pen­ge.

At la­de væ­re med at bru­ge pen­ge.

Når folk be­sva­rer tå­be­li­ge rund­spør­ger.

At for­be­re­de en ta­le til be­de­mæn­de­nes års­fest. Dron­nin­gen, for­di hun ik­ke kan kla­re en stak­kels jour­na­list, der si­ger ’ du’ til hen­de, uden at bli­ve ma­jestætisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.