SVEND JØR­GEN­SEN 44 ÅR, HAR VÆ­RET PÅ KON­TANT­HJÆLP, SI­DEN VEST­AS LUK­KE­DE FA­BRIK­KEN I NAKS­KOV I 2010. KOM­MER PÅ AR­KEN HVER DAG. OF­TE FLE­RE GAN­GE OM DA­GEN

BT - - SØNDAG -

Når man først kom­mer til Lol­land, kom­mer man al­drig her­fra igen. «

Or­de­ne kom­mer fra Svend Jør­gen­sen. Selv har han bo­et her, si­den han som 19- årig kom til Naks­kov. Den­gang gjor­de han en pi­ge gravid, og i dag har han fi­re børn ’ plus det lø­se’. Hans dat­ter er ble­vet ung mor, for ’ den slags går vel i arv’, som han si­ger, og han har nu to bør­ne­børn.

Svend Jør­gen­sen bor li­ge om hjør­net og kom­mer ger­ne på Ar­ken fle­re gan­ge dag­ligt.

» Når jeg går i Fak­ta, si­ger min kæ­re­ste ’ god kamp’, for­di hun ved, at jeg li­ge skal over på Ar­ken og spil­le en pot bil­lard. Og når mi­ne børn rin­ger og spør­ger, om jeg er hjem­me, si­ger jeg ja, selv om de kan hø­re bil­lard­kug­ler­ne i bag­grun­den. For det her er mit hjem, « si­ger han.

Får lov at pas­se sig selv

Da Vest­as luk­ke­de fa­brik­ken i Naks­kov i ok­to­ber 2010, blev Svend Jør­gen­sen en af de 430, der blev ar­bejds­lø­se.

Han har ik­ke væ­ret i ar­bej­de si­den. Og det kom­mer han hel­ler ik­ke.

» Jeg mag­ter det ik­ke. Jeg har op­le­vet nog­le ting i mit liv, der gør, at jeg ik­ke kan væ­re sam­men med så man­ge men­ne­sker. Kom­mu­nen sen­der mig hel­ler ik­ke i ak­ti­ve­ring. Jeg får lov til at gå og pas­se mig selv, « si­ger han.

Svend Jør­gen­sen har søgt før­tids­pen­sion. Han af­ven­ter sta­dig kom­mu­nens af­gø­rel­se.

» Når jeg går i Fak­ta, si­ger min kæ­re­ste ’ god kamp’, for­di hun ved, at jeg li­ge skal over på Ar­ken og spil­le en pot bil­lard. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.