DANSK SKILSMISSEREKORD

BT - - SØNDAG -

He­le 19.435 æg­te­par

valg­te at bli­ve skilt i 2014. Det er det hø­je­ste an­tal skils­mis­ser i Dan­mark no­gen­sin­de. Det er sam­ti­dig 23 pro­cent fl ere end det gen­nem­snit­li­ge an­tal skils­mis­ser de sid­ste ti år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.