ELIGE PAR

BT - - SØNDAG -

6. ’ LYK­KE­LI­GE PAR LE­VER UN­DER SAM­ME TAG’

» Det be­hø­ver par ik­ke. Det kom­mer an på, hvil­ke ty­per man er. Der sker jo no­get med sy­ner­gi­en i et for­hold i det øje­blik, man fl yt­ter sam­men. Det he­le bli­ver til hver­dag. Der­i­mod kan I hol­de gni­sten ved li­ge læn­ge­re , når I ik­ke bor sam­men. For når man så er sam­men, så går man ind og si­ger: ’ nu la­ver vi no­get sam­men’ og sæt­ter sig op til det, som om det var en da­te. Man kom­mer til at gi­ve hin­an­den me­re op­mærk­som­hed, når man en­de­lig ser hin­an­den. Hvis vi bor sam­men he­le ti­den, bli­ver man me­re til­bø­je­lig til at si­ge: ’ vi kan jo og­så gå ud at spi­se i mor­gen’, « si­ger Ka­tri­ne Ber­ling.

7. ’ MAN­DEN HAR ME­RE SE­XLYST END KVIN­DEN’

» Det tror jeg ik­ke på. Kvin­der har li­ge så me­get lyst som mænd. Der lig­ger så man­ge vil­kår på kvin­der li­ge nu, om hvad de må, og hvad de ik­ke må. Når kvin­den kom­mer ud over det og læ­rer at for­stå sin egen seksu­a­li­tet og læ­rer at be­de om det, hun vil ha­ve, så tror jeg ik­ke, der er no­gen mænd, som kan føl­ge med. Kvin­der tæn­ker tit om mænd, at de kun vil ha­ve sex. Når kvin­der tør stop­pe dem selv og si­ge: ’ Fan­de­me ja. Vi har og­så lyst til sex’. Så kan hun og­så rum­me sin egen seksu­a­li­tet. Læ­rer de det, så si­ger de ik­ke nej, « si­ger Ka­tri­ne Ber­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.