SPIL

BT - - SØNDAG - Pc Skærm

Ma­ski­ner: Gen­re:

******

Når man sid­der med en ga­m­ing- skærm for­an sig, der ko­ster li­ge så me­get som et godt 42” Smart tv, ved man, at det er et helt ek­stra­or­di­nært pro­dukt. For det er XL2730. Med en op­løs­ning på 2560x1440 er det sim­pelt­hen det stær­ke­ste på mar­ke­det, og man ser det straks, man star­ter sit spil. En skærm, der gi­ver dig et 100% fejl­frit, klart bil­le­de, der re­a­ge­rer om­gå­en­de i en­hver hen­se­en­de. Selv i de mest be­la­ste­de ele­men­ter i spil­let, er der over­ho­ve­det in­gen be­tænk­nings­tid på skær­men. Sik­kert årets mest su­veræ­ne pro­dukt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.