SÆR­LIGT SØLVBRYLLUP

BT - - SØNDAG -

1. ok­to­ber sid­ste år var det 25 år si­den, at to per­so­ner af sam­me køn kun­ne bli­ve re­gi­stre­ret som par.

85 man­de­par og 22 kvin­de­par kun­ne i den for­bin­del­se fejre sølvbryllup de sid­ste tre må­ne­der af 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.