KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LARS B. JØR­GEN­SEN,

Ra­ce er såre for­ud­si­ge­lig og me­get svær at bi­de ske­er med. Spil­let om sej­ren k o mmer til at stå mel l e m den re­ge­ren­de verd e n s me - ster, Mi­chal Kwi­at kowski, Alejan­dro Val­ver­de, Phi­lip­pe Gil­bert, To­ny Gal­l­o­pin og Mi­cha­el Mat­t­hews.

Det er svæ­re nav­ne at ham­le op med. Og Team Cult må nok på­reg­ne sta­dig at skul­le be­ta­le læ­re­pen­ge fra so­da­vand­skas­sen i den­ne sæ­son.

JOUR­NA­LIST

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.