Del­ta­gel­se’ ’ ’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mark Hug­hes – om Fair Play- li­sten

Vi bli­ver åben­bart skub­bet ned, for­di fan­se­ne har en Tom Jo­nes­sang

er­ne er en lil­le smu­le in­ti­mi­de­ren­de, mi­ster vi po­int på grund af fan­se­nes op­før­sel. Det er helt ut­ro­ligt. Men det er ik­ke kun san­gen, det er og­så, når det he­le bli­ver lidt op­he­det her, « si­ger Mark Hug­hes iføl­ge Daily Mail og fort­sæt­ter

» Hvis in­tet sker, får du seks po­int. Men hvis no­gen syn­ger De­lilah, får du fi­re. Hvis du i lø­bet af et år kon­stant bli­ver nedskre­vet, en­der du selv­føl­ge­lig i bun­den. Jeg sy­nes ik­ke, det er et pro­blem, at de syn­ger den. Det er skørt i min op­tik. «

:

Ale­xis Sán­chez fejrer sin af­gø­ren­de scor­ing i for­læn­get spil­le­tid i FA Cup- se­mi­fi­na­len mod Re­a­ding. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.