KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PE­TER NY­GAARD,

OG TRODS AL­LE de nu­væ­ren­de pro­ble­mer vir­ker Hon­da så fo­ku­se­re­de på For­mel 1, at de­res mo­tor før el­ler si­den bli­ver kon­kur­ren­ce­dyg­tig.

I øje­blik­ket lig­ner det ba­re mest ’ si­den’…

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.