Brønd­bys fort fal­der imod Ho­bro

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­by har for­må­et at hol­de de­res respek­ti­ve mod­stan­de­re fra at sco­re i de se­ne­ste fi re kam­pe i Su­per­liga­en. OB, FC Vestsjæl­land, FC Kø­ben­havn og Søn­derjy­ske har på skift de se­ne­ste uger ik­ke for­må­et at ned­bry­de Brønd­bys de­fen­siv og Lukas Hra­decky i må­let.

Men skal man tro Dan­ske Spil, så fal­der Brønd­bys fort imod Ho­bro. Man gi­ver blot 1,70 på, at Ho­bro scorer - og he­le 6,50 på, hvis OB om tre kam­pe bli­ver det næ­ste hold, der scorer på de blå- gu­le.

» Brønd­bys de­fen­siv har set rig­tig stærk ud på det se­ne­ste – spe­ci­elt når Da­ni­el Ag­ger spil­ler. Ho­bro hol­der vi som fa­vo­rit til at sco­re i søn­da­gens Su­per­liga­kamp, når Ag­ger af­so­ner ka­ran­tæ­ne, mens vi vur­de­rer det som fi ft y- fi ft y, om FC Vestsjæl­land kom­mer på må­l­tav­len i den eft er­føl­gen­de spil­ler­un­de, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.