2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hav­de det ik­ke væ­ret for en po­ints­traf på seks po­int for øko­no­misk rod, så hav­de Twen­te lig­get lunt på plad­ser­ne li­ge uden­for Eu­ro­pa Le­ague- play­off zo­nen. Nu er hol­det i ste­det dum­pet tæt­te­re på bun­den, men man bør væ­re pæ­ne fa­vo­rit­ter mod et hårdt ramt Utre­cht- mand­skab, som mang­ler beg­ge top­sco­re­re i Edou­ard Du­p­lan og Ruud Boy­mans, mens for­svars­sty rmand Ra­mon Le­euwin af­so­ner ka­ran­tæ­ne. Twen­te har få­et off en­si­ve pro­fi ler som Hakim Ziy­ech og top­sco­rer Luc Cas­tag­ni­os til­ba­ge igen, så gå eft er 2- tal­let her.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.