Mo­men­tum?

BT - - DEBAT -

Det ser ik­ke me­get ud til, at stats­mi­ni­ste­rens øje­blik­ke­li­ge mo­men­tum slår igen­nem hos væl­ger­ne. Så stats­mi­ni­ste­rens be­slut­ning er van­ske­lig. Van­ske­ligt vil det nok og­så væ­re at hol­de en valg­kamp kø­ren­de på fuldt blus hen over som­me­ren. Så mon ik­ke stats­mi­ni­ste­ren in­den alt for læn­ge vil be­nyt­te sit sær­li­ge pri­vil­e­gi­um. ( og ud­skri­ver valg, red.)

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.