Tak til SF

BT - - DEBAT -

I 2011 ud­sted­te S en mas­se løft er, som de ik­ke holdt. Ved det kom­men­de valg ser det ud til at bli­ve li­ge omvendt. Man ud­ste­der in­gen løft er, for­tæl­ler in­tet om, hvad man vil. Til gen­gæld har man mas­ser af hem­me­lig­he­der i skuff en til eft er val­get. Og det er no­get lu­ske­ri. Man må hå­be, at SF’s pres for kla­re­re svar vil bæ­re frugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.