’ Tro­e­de jeg hav­de kræft ’

Den fy­re­de Top Gear- vært Je­re­my Clark­son for­tæl­ler, hvor­for han an­greb en pro­du­cer

BT - - NF ER - Sul­tan Sa­hin suls@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Reu­ters

TV

Det var mi­stan­ke om kræft , der i marts fi k Je­re­my Clark­son til at ta­be be­sin­del­sen og ko­ste­de ham job­bet på Top Gear, skri­ver han i klum­me.

Ryg­ter­ne har væ­ret man­ge, og de har svir­ret læn­ge. Nu for­tæl­ler den kon­tro­ver­si­el­le eks- vært på Top Gear, hvad der gik for­ud for fy­rin­gen på det po­pu­læ­re bil- pro­gram med 350 mil­li­o­ner se­e­re over he­le ver­den.

10. marts blev Je­re­my Clark­son sus­pen­de­ret eft er at ha­ve væ­ret i klam­me­ri med pro­du­ce­ren Oi­sin Ty­mon. Søn­dag for­tæl­ler Clark­son, at han to da­ge in­den hav­de få­et for­talt af sin læ­ge, at han sand­syn­lig­vis hav­de en kræft knu­de på tun­gen, som han bur­de få un­der­søgt on­dar­tet. Det kan godt væ­re, at be­ske­den om en mu­lig kræft - man­ge­ho­ve­det glo­balt mon­ster, som var dys­funk­tio­nelt og aka­vet og galt, men jeg el­ske­de det li­den­ska­be­ligt. Jeg el­ske­de det som mit eget barn, « skri­ver han.

» Jeg fi k kval­me, for eft er jeg mi­ste­de mit hjem og min mor, ka­ste­de jeg mig end­nu me­re ener­gisk over mit job, og så, idi­o­tisk nok, for­må­e­de jeg og­så at mi­ste det. «

I sin klum­me skri­ver Je­re­my Clark­son og­så, at det hår­de ’ bre­ak up’ med Top Gear hav­de få­et ham til at over­ve­je at slut­te sin tv- kar­ri­e­re. Til som­mer be­gyn­der han dog i et nyt job, som han ik­ke vil kom­me nær­me­re ind på.

Over én mil­li­on men­ne­sker skrev un­der på en an­mod­ning til BBC for at få den ek­stremt po­pu­læ­re vært til­ba­ge på tv- skær­men. Uden det øn­ske­de re­sul­tat.

Je­re­my Clark­son for­tæl­ler nu, hvad der fik ham til at mi­ste be­sin­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.