’’

BT - - NF ER - Je­re­my Clark­son

Jeg fi k kval­me, for eft er jeg mi­ste­de mit hjem og min mor, ka­ste­de jeg mig end­nu me­re ener­gisk over mit job, og så, idi­o­tisk nok, for­må­e­de jeg og­så at mi­ste det

med det sam­me.

» Men det kun­ne jeg ik­ke. Vi var midt i op­ta­gel­ser­ne til en Top Gear- se­rie. Og Top Gear kom al­tid i før­ste ræk­ke, « skri­ver han i sin klum­me i Sun­day Ti­mes.

Her kom­mer han og­så ind på, at en se­ne­re un­der­sø­gel­se af knu­den vi­ste, at den ik­ke var knu­de hav­de ry­stet Je­re­my Clark­son, men da han fi k at vi­de, at hans kon­trakt på BBC ik­ke blev for­læn­get, føl­te den po­pu­læ­re vært et ’ enormt tab’.

Et glo­balt mon­ster

» I me­re end 12 år har Top Gear væ­ret mit liv, fuld­stæn­dig. Det var en alt­op­slu­gen­de en­hed, et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.